Hammarplast Medical

Surgery

Inom Surgery fokuserar vi på produkter som skapar och upprätthåller blodtomt fält i övre och undre extremiteterna, t.ex. elektriska tourniquets samt engångs-, flergångs- och rullmanschetter.  

Vi har 30 års erfarenhet av tourniquet system. Tourniquets och cuffar/manschetter används för att skapa och bibehålla blodtomt fält vid operationer i övre och nedre extremiteterna.

Fokusområden:
• Ortopedisk kirurgi
• Handkirurgi
• Plastikkirurgi
• Kärlkirurgi

Nyckelfaktorer:
• Fullsortiment av tourniquet och manschetter
• "White paper"
• Kontinuerlig produktutvecklingShare this page