Hammarplast Medical

BUSINESS IDEA AND CORE VALUEs

AFFÄRSIDÈ 
Hammarplast Medical skall med minsta möjliga miljöbelastning och i nära samarbete med kund verka inom:

•Utveckling, produktion och global försäljning av polymera medicintekniska förbrukningsartiklar i stora volymer och
•Produktionsanpassning och kontraktstillverkning av komplexa helhetslösningar inom polymera medicintekniska produkter samt
•Utveckling och marknadsföring av nästa generations accessteknologilösning

KÄRNVÄRDEN

Vi är en Pålitlig och Långsiktig partner som strävar efter att i Samverkan med våra kunder åstadkomma bästa möjliga gemensamma Lösningar.

Share this page