Hammarplast Medical

BUSINESS IDEA AND CORE VALUEs

AFFÄRSIDÈ 
Hammarplast Medical

Hammarplast Medical skall själva eller i nära samarbete med kunden utveckla och tillverka medicintekniska produkter för sjukvården. Vår framgång bygger på ständig kompetensutveckling inom produktionsteknik, kvalitet och personal allt för att ge kunden ett mervärde.

Branded Products

Utveckling, produktion och global marknadsföring/försäljning av

  • koncept för att frilägga och upprätthålla blodtomt fält vid kirurgi i extremiteter.
  • polymera medicintekniska förbrukningsartiklar i stora volymer


Customized Products
Komplex produktionsanpassning och kontraktstillverkning
av polymera medicintekniska produkter.

 

Kärnvärden

Vi är en Pålitlig och Långsiktig partner som strävar efter att i Samverkan med våra kunder åstadkomma bästa möjliga gemensamma Lösningar.Share this page