Hammarplast Medical

Vårt erbjudande

Vi erbjuder en bred variation av tjänster som sträcker sig från tillverkning av enkla komponenter i höga volymer till kundanpassade högvolymslösningar och sterila produkter som skickas direkt från oss till slutkund.

Hammarplast Medical producerar medicintekniska produkter och system i två moderna renrumsanläggningar i Bredaryd och Tallinn.

I Bredaryd fokuserar vi på produktion i automatiserade produktionsceller.
I Tallinn fokuserar vi på manuell montering av komplexa medicintekniska system.

Vi har flera olika tillverkningstekniker:

-         Formsprutning

-         Formblåsning

-         Sprutformblåsning


Share this page