Hammarplast Medical

Projektprocess

Hpm™ One Solution

Vår projektprocess genomförs i enlighet med följande steg:

    • Fas 1 - Förfrågan
    • Fas 2 - Förprojektering - Offert
    • Fas 3 - Projektplanering, tidsplan
    • Fas 4 - Genomförande
    • Fas 5 - Avslutande, överlämning


Share this page