Hammarplast Medical

Cuffs

Inom Surgery fokuserar vi på produkter som skapar och upprätthåller blodtomt fält i övre och undre extremiteterna, t.ex. engångs-, flergångs- och rullmanschetter.  

Cuffar/manschetter används för att skapa och bibehålla blodtomt fält vid operationer i övre och nedre extremiteterna.

Fokusområden:
• Ortopedisk kirurgi
• Handkirurgi
• Plastikkirurgi
• KärlkirurgiShare this page