Hammarplast Medical

Hpm™ One Solution

Hpm™ One Solution är vårt innovativa koncept som omfattar en heltäckande lösning där vi integrerar flera tjänster, kompetenser, tekniker och produkter för att möta alla dina behov på ett effektivt och hållbart sätt.

One Solution: En Hållbar Helhetslösning

Vi strävar efter att vara din partner för framgång genom att erbjuda kompletta och hållbara lösningar inom följande områden:

1. Kvalitet/Regulatory: Vi säkerställer att dina produkter uppfyller högsta kvalitets- och regleringsstandarder, vilket garanterar pålitlighet och förtroende hos dina kunder och intressenter.

2. Produktion: Med avancerad teknik och expertis optimerar vi produktionsprocesserna för att maximera effektivitet och minimera kostnader, vilket resulterar i en smidig och kostnadseffektiv produktionskedja.

3. Produktutveckling: Vårt kreativa och erfarna team arbetar tätt med dig för att utveckla och förbättra dina produkter, vilket ger dig en konkurrensfördel i marknaden.

4. Montering- och förpackning: Vi erbjuder kompletta monterings- och förpackningslösningar för att säkerställa att dina produkter når marknaden på ett säkert och attraktivt sätt.

5. Projektprocess: Genom en strukturerad och effektiv projektprocess säkerställer vi leverans i tid och överensstämmelse med dina krav och förväntningar.

6. Hållbarhet: Vi är engagerade i att integrera hållbarhetsprinciper i varje aspekt av vårt arbete för att minimera påverkan på miljön och bidra till en hållbar framtid.

7. Sourcing: Med noggranna urval och hantering av leverantörer säkerställer vi högsta kvalitet och tillförlitlighet i våra leveranskedjor.

8. Logistik: Vår logistikexpertis garanterar effektiv hantering och distribution av dina produkter, vilket säkerställer snabba och pålitliga leveranser.


Med Hpm™ One Solution får du inte bara tillgång till ett omfattande utbud av tjänster och kompetenser utan också en pålitlig partner som delar ditt engagemang för framgång och hållbarhet. Vi strävar efter att vara den enda lösningen du behöver för att möta dagens krav och morgondagens utmaningar.Share this page