Hammarplast Medical

Eco smala medicinbägare

Eco medicinbägare – en ny generation

Eco medicinbägare är vår nya serie av medicinbägare som möter framtidens krav på mer miljövänliga produkter.

Vid vår tillverkning använder vi mindre mängd material än traditionella produkter, det går åt mindre energi för att producera bägarna och vi minimerar fraktkostnaderna. Det är några av anledningarna till att detta är Hammarplast Medical, Europas ledande tillverkare av medicinbägares mest hållbara alternativ.

Vår Eco medicinbägare 30 ml, används både för flytande medicin och i tablettform. Den är klassificerad som en klass 1M produkt.
Klass 1M betyder att det finns en mätfunktion med skala på produkten. Skalan är utformad för att säkerställa att rätt dos av flytande medicin ska distribueras till patienten.

Varför är det viktigt med en CE-märkt skala på medicinbägarna?

Det finns några mycket viktiga regler för medicinbägaren om märkning av produkten för att uppfylla de medicintekniska föreskrifterna 

93/42/EEC för dosering av bägare som används både för oral medicin och tabletter på den Europeiska marknaden.

undefined

Alla produkter som är avsedda för mätning klassificeras som klass 1M (Produkten har en mätfunktion). Enligt den europeiska medicintekniska föreskriften 93/42 /EEG, bilaga VII, punkt 5 i MDD, är det obligatoriskt att tillverkaren av klass 1-produkter med en mätfunktion måste följa föreskrifterna i de förfaranden som avses i bilagorna IV, V och VI .

Du kan läsa i bilaga 6:
" Tillverkaren skall utföra CE-märkningen i överensstämmelse med artikel 17 och upprätta en skriftlig försäkran om överensstämmelse. Denna försäkran skall omfatta ett givet antal av identifierade exemplar av produkten och skall behållas av tillverkaren. CE-märkningen skall åtföljas av identifikationsnumret för det anmälda organ som utför de uppgifter som avses i denna bilaga".

En produkt som klassificeras som produkt i klass 1M måste ha Notified Body märkning och CE-märkning på produkten.
Det anmälda organets nummer betyder att produkten följer föreskrifterna i klass 1M, där det anmälda organet inspekterar tillverkningsföretaget när det gäller kalibrering av skalan.
undefinedVårt Notified Body nummer är 0413 och det innebär att vår N.B, Intertek, inspekterar vårt kalibreringssystem och kontrollerar att vi följer produktens tillverkningsregler enligt Medical Device Regulations.

En exakt skala är mycket viktig när du distribuerar medicin till en patient. Observera att läkemedelsbeskrivningen alltid föreskriver en exakt dos. Om produkten inte är märkt med Notified Body är inte skalan tillförlitlig.
Om ett läkemedel överdoseras ökar risken för biverkningar, och får patienten för liten dos medicin minskar den önskade effekten, vilket kan ge obehag för patienten.

Detta är särskilt viktigt med små barn där den givna dosen av medicin är baserad på barnets vikt för att vara exakt.

Hammarplast Medical tillverkar medicinsk utrustning och är välutbildad i medicintekniska föreskrifter. Vi garanterar våra kunder att produkterna från Hammarplast Medical är i ordning enligt MDD-reglerna.


    


Share this page