Hammarplast Medical

Kvalitet

Vår verksamhet är certifierad av Rise enligt ISO 13485 och ISO 9001

Våra högre klassade produkter innehar EC certifikat enligt MDD 93/42/EEC t o m 240526, där vår Notified Body är Intertek.

Våra klass I produkter uppfyller kraven enligt MDR 2017/745.

Vi har tillverkning i renrum klass 7 och 8 och har FDA registrerade anläggningar.

Genom ständiga förbättringar av våra processer tillförsäkrar vi att vi levererar produkter som överensstämmer med regulatoriska krav såväl som kundernas krav och förväntningar. 

I vår organisation har alla fullt kvalitetsansvar för utfört arbete!

KVALITETSPOLICY:

Vi är en långsiktig och pålitlig partner som i samarbete med våra kunder effektivt utvecklar och tillverkar användarvänliga polymera produkter samt tjänster inom Life Science som bidrar till hög patientsäkerhet. 

Med fokus på kompetens och stabila processer samt genom ständiga förbättringar bevaras verkan av ledningssystemet och därigenom säkerställer vi att både kund- och övriga relevanta krav uppfylls.
Share this page