Hammarplast Medical

Montering

Automatisk och manuell montering sker i Bredaryd och Tallinn, i ISO 14644-1 klass 8 och klass 7 renrum. Plastdetaljerna tillverkas, monteras och förpackas innan de distribueras till våra kunder.

Vill du veta mer om denna tjänst?


Automatisk monteringManuell monteringLimning


Många montage kräver sammanfogning genom limning. De flesta av våra material kan sammanfogas med lim. Vi använder oss av både konventionell samt UV-limning


Ultraljudssvetsning

Sammanfogningsteknik som utnyttjar materialets egna egenskaper.Share this page