Hammarplast Medical

VÅRA PRODUKTER

TransCutans verksamhet följer den internationella kvalitetsstandarden för medicintekniska produkter ISO 13485.

  • T-Port™
  • TauroLock 

undefined

T-Port® Enteral Access System 
Vår egen patenterade metod för långtidsaccess till tarmen.

T-Porten sätts in i lokalbedövning i övre delen av buken med hjälp av röntgen. En titanplatta planteras in under huden. Denna platta är i förbindelse med en yttre kontaktdel som sticker ut genom huden. Inuti T-Porten finns en kateter som leder till tunntarmen.

T-Portens titanplatta är placerad i en ficka precis under huden vilket undviker skapandet av ett öppet hål genom huden till magsäcken.

Läs mer om T-porten på  transcutan.com


undefined

TauroLock
Antimikrobiell låslösning för kärlaccesser.

TauroLock låslösning för kärlkatetrar används för att minska antalet kateterrelaterade infektioner och för att hålla katetern öppen.

TauroLock låslösning

  • är bactericid och fungicid, inom 2-4 timmar dödas 500 olika mikroorganismer
  • förbygger bildandet av biofilm i katetern
  • håller katetern öppen
  • är säker för patienter och personal

TauroLock kan användas i dialyskatetrar, centrala venkatetrar, subcutana venportar och PICC-lines

TauroLock kan användas både till barn och vuxna.

TauroLock finns även med tillsats av heparin eller urokinas i de fall ytterligare antikoagulerande eller trombolytiska egenskaper är önskvärda.

För ytterligare information om TauroLock; klicka på respektive länk i menyn till höger.

På tillverkarens hemsida www.taurolock.com  finns möjlighet att registrera sig och på så vis få tillgång till många av de studier som är gjorda med TauroLock låslösning.

Läs mer om TauroLock på transcutan.comShare this page