Hammarplast Medical

miljöpolicy

Hammarplast Medical skall:

  • På ett effektivt sätt arbeta för säkerhet, hälsa och miljö.
  • Uppfylla för verksamheten gällande lagstiftning och uppställda krav samt samarbeta med myndigheter.
  • Analysera, välja och införa vad som är miljömotiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt i samband med investeringar.
  • Söka lösningar utifrån ett livscykelperspektiv som innebär en lägre total miljöbelastning och som främjar hållbarhet.
  • Arbeta för att minska den relativa förbrukningen av råvaror och energi samt reducera den relativa avfallsmängden.
  • Genom samarbete med de leverantörer vars produkter utgör en betydande miljöpåverkan, verka för att dessa arbetar för att sänka sin miljöbelastning.
  • Utbilda och informera medarbetare för att de aktivt ska delta i miljöarbetet.
  • Vidta åtgärder som leder till ständiga förbättringar.

 Vi är certifierade enligt ISO 14001 och ISCC-PLUS-Cert-_SE205-000...

Share this page