Hammarplast Medical

Rengöring och sterilisering

Vi erbjuder tvättning av komponenter och produkter som inte tillverkas i renrumsmiljö. Detta är oftast nödvändigt för att minska antalet partiklar samt den mikrobiologiska belastningen. 

Tvättning sker oftast genom en process med:
1. Förblötning
2. Ultraljudstvättning
3. Sköljning
4. Desinficering

Vi kan tvätta produkter upp till 280x480x195 mm.

Genom våra samarbetspartners kan vi också erbjuda leverans av en färdigt steril medicinteknisk produkt med hjälp av följande tekniker:

- ETO - etylenoxid
- Beta-sterilisering
- Gamma-sterilisering
- Gas plasma sterilisering

Validering enligt SS-EN ISO 2409:2007

Vi använder oss av RAL eller PMS färgsystem vid tampongtryck.

Validering enligt SS-EN ISO 2409:2007

Vi använder oss av RAL eller PMS färgsystem vid tampongtryck.

Vill du veta mer om denna tjänst?
Share this page