Hammarplast Medical

Consumables

Consumables  består av tre produktgrupper. Här säljer vi och marknadsför våra produkter under vårt varumärke Hpm™.

Medicine dispensing – engångsprodukter för medicindistribution, t.ex. graderade medicinbägare, brickor, krossar, splitters etc.

Öron/Näsa/Hals (ENT) - engångsprodukter inom öron/näsa/hals tex örontrattar till otoskop.

Cuffs – produkter som skapar och upprätthåller blodtomt fält i övre och undre extremiteterna, t.ex. engångs-, flergångs- och rullmanschetter.

Fokusområden för Consumables:

  • Medicinbägare
  • Tillbehör för medicin distribution såsom brickor,
  • krossar, splitters etc
  • Örontrattar för otoskop
  • Produkter som skapar och upprätthåller blodtomt fält i de övre och nedre extremiteterna.Share this page