Hammarplast Medical

Breda medicinbägare

Vår breda medicinbägare, 30 ml, är en klass 1 M produkt och tillverkas i enlighet med den medicintekniska förordningen 93/42/EEG. Medicinkoppen används både för flytande medicin och medicin i tablettform. Produkten är testad för att uppfylla alla krav enligt förordningen. Vi har även kompletterande produkter till breda medicinbägaren såsom medicinbricka, tablettkross, tablettdelare och dispenser.

Vår medicinbägare ingår i ett medicinutdelningssystem där färgerna skall representera olika utdelningstillfällen enligt följande:  

Transparent
= Frukost
Gul
= Lunch
Blå
= Middag
Röd
= Kväll
Grön
= Extra dos

Skyddande lock som går att skriva på finns som tillbehör till bred medicinbägare.

 
Share this page