Hammarplast Medical

Smal medicinbägare

Den smala medicinbägaren, 30 ml, är en klass 1 M produkt och tillverkas i enlighet med den medicintekniska förordningen 93/42/EEG. Medicinbägaren är graderad varje ml och används både för flytande medicin och medicin i tablettform. Produkten är testad för att uppfylla alla krav enligt förordningen. Vi har även kompletterande produkter till vår smala medicinbägare såsom medicinbricka, tablettkross, tablettdelare och dispenser. 

Vår medicinbägare ingår i ett medicinutdelningssystem där färgerna skall representera olika utdelningstillfällen enligt följande:


Transparent

= Frukost
Gul
= Lunch
Blå
= Middag
Röd
= Kväll
Grön
= Extra dos


Skyddande lock som går att skriva på finns som tillbehör till smal medicinbägare.


Share this page