Hammarplast Medical

Transcutan

Välkommen till Transcutan - The access solution company 

Transcutan utvecklar, marknadsför och säljer estetiska och funktionella intrakorporala accessprodukter. Vi siktar också på att utveckla en stark hemmamarknad genom distribution av kompletterande produkter.

Hammarplast Medical är idag majoritetsägare i Transcutan AB.

 

Vår vision

Vi vill bli ett världsomspännande och väl erkänt företag inom intrakorporeal access med ambitionen att hjälpa patienter att leva ett friare och rikare liv med hjälp av våra produkter.Share this page