Hammarplast Medical

Kvalitet/Regulatory

Som tillverkande enhet av medicintekniska produkter förstår vi vikten av hög kvalitet och regelefterlevnad.

I vårt Hpm™ One Solution koncept ingår support med bland annat: 

Registrering av medicintekniska produkter enligt MDR. Vi hanterar produkter som uppfyller MDR kraven från klass I-III produkter. Vi hanterar teknisk dokumentation för klass I-I­II produkter.
Vi utför validering av olika processer enligt en överenskommen processvalideringsplan.
Processvalideringar genomförs i samband med formsprutning, formblåsning, ultraljudssvetsning, montering, emballageförsegling (sterilbarriär).
Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 13485.


Exempel på processvalidering vi utför:

 1. IQ – Installationskvalificering
  IQ försäkrar att utrustning och dess komponenter är installerade på rätt sätt och enligt tillverkarens specifikationer, att alla inställningar och parametrar är enligt vad som överenskommits. Kalibrering av större utrustning samt tillbehör och verktyg bör utföras i det här steget.

 2. OQ – Funktionskvalificering
  Följer efter IQ har utförts. Under OQ utmanas processfönstret.

 3. PQ – Processkvalificering
  Under PQ-­fasen undersöks om tillverkningsprocessen fungerar en längre tid inom accepterad tolerans. PQ utförs på tillverkningsprocessen som helhet. Enskilda komponenter i systemet är inte testade individuellt.

 4. VR ­ Valideringsrapport
  Valideringsrapport framställs och presenteras för kund. Skriftligt godkännande från kund/kvalitetsavdelning frisläpper produkter för leverans.


Share this page