Hammarplast Medical

Montering och förpackning

Hpm™ One Solution erbjuder support med följande logistikprocesser:

Montering

  • Automatisk och manuell montering i Bredaryd och Tallinn
  • Vi monterar i ISO 146441 klass 8 renrum.
Sammanfogning
  • Många montage kräver sammanfogning genom limning. De flesta av våra material kan sammanfogas med lim. Vi använder oss av både konventionell samt UV-limning
  • Ultraljudssvetsning, sammanfogningsteknik som utnyttjar materialets egna egenskaper.
Förpackning
  • Vi tillverkar, monterar och förpackar enligt kundens önskemål innan detaljerna distribueras.

Tvättning
Vi erbjuder tvättning av komponenter och produkter som inte tillverkas i renrumsmiljö. Detta är oftast nödvändigt för att minska antalet partiklar samt den mikrobiologiska belastningen.

Tvättning sker oftast genom en process med:
1. Förblötning
2. Ultraljudstvättning
3. Sköljning
4. Desinficering

Sterilisering
Vi kan erbjuda leverans av en färdigt steril medicinteknisk produkt med hjälp av följande tekniker:

- ETO - etylenoxid
- Beta-sterilisering
- Gamma-sterilisering
- Gas plasmasterilisering

Märkning
Vi erbjuder tampongtryck i våra renrum i både Sverige och Estland.

- Enkelfärgstryck
- Multifärg tryck
- Enkel- eller 2-komponentfärgShare this page