Hammarplast Medical

Produktion

Vi har flera olika tillverkningstekniker för att kunna leverera den perfekta detaljen 

Vi producerar medicintekniska produkter i produktionslokaler samt renrum klassificerade enligt ISO 14644­1 i klass 8 med följande tillverkningstekniker:


Formsprutning våra formsprutningsmaskiner har en kapacitet av 30 till 320 ton. Maskinerna är elektriska och större delen av våra maskiner är placerade i klass 8 renrum. Vår ambition är att vara det naturliga valet när det gäller formsprutning av komplexa och krävande detaljer. Vi kan göra både långa och korta serier och vi är stolta över att kunna leverera högkvalitativa detaljer snabbt och tillförlitligt.

Termoformning den mest kostnadseffektiva lösningen för tunnväggiga produkter i stora volymer

Sprutformblåsning en kombinerad process av formsprutning och formblåsning för produkter som kräver hög precision samtidigt som formblåsningsteknik är ett krav. I volymer upp till 1 liter.

Formblåsning våra formblåsningsmaskiner producerar detaljer som bla består av en hålkropp och därmed ej kan formsprutas i volymer upp till 1 liter.

Automatisering kostnadseffektiva lösningar för små, medel och högvolymsprodukter


Hammarplast Medical har flera utvecklings- och produktionsenheter inom Life Science:

  • Lidköping: Avancerad produktion av stora volymer. Produktion i moderna formsprutning och termoformningsceller.

  • Bredaryd: Formsprutning och formblåsning i renrum av detaljer för bl.a. läkemedels, diagnostik, kirurgi och tandvårdsindustrin.

  • Tallinn: Kostnadseffektiv och avancerad montering av komplexa medicintekniska detaljer i renrum.Share this page